Kontakt

Kontor:

Besöksadress: Kaserngatan 26, 575 35 Eksjö

Tel: 0381-143 00

Mail: Itolv@eksjo.se

Fakturaadress: itolvfaktura@eksjo.se

Kontaktuppgifter fastighetsservice:
Dagtid 0381-14300
Bo Johansson
Frank Korneliussen; frank.korneliussen@eksjo.se

Kontaktuppgifter ekonomi:
Dagtid 0381-14300
Carina Ganfjord; carina.ganfjord@eksjo.se
Christina Skoglund; christina.skoglund@eksjo.se

Telefon Jourtjänst:
Kvällar och Helger, Securitas
010-470 51 84

Kontaktuppgifter VD:
Andreas Brantgården
Mailadress: andreas.brantgarden@eksjo.se

Telefon: 0381-14300

Mobil: 0720-66 66 77