Kontakt

Kontor:
0381-143 00

Andreas Brantgården

Telefon fastighetsservice:
Dagtid
0381-143 00, Bo Johansson
0381-143 00, Frank Korneliussen

Telefon Jourtjänst:
Kvällar och Helger, Securitas
010-470 51 84

Välkomna!
Stefhan Carlsson
ITolv AB, c/o Eksjöbostäder
575 80 Eksjö