Ny VD för ITOLV AB

Publicerat:

Andreas Brantgården är sedan slutet av september ny VD för ITOLV AB. Andreas Brantgården är 45år och har stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranchen.
Andreas eftertäder Stefhan Carlsson som varit bolagets VD sedan 2009. Tidigare har Andreas varit ägare och VD för Brantås bygg, Mark- och exploateringschef vid Jönköpingskommun och senast VD för Kylpanel.

-Itolv är ett spännande bolag med intressanta utmaningar framöver. Jag ser mycket fram emot uppgiften att forsätta utveckla och förvalta Itolv-området
och parallellt påbörja planeringen och utvecklingen av Nannylundsområdet till en ny stadsdel. Eksjö är en mycket vacker stad och det känns hedrande att nu får vara en del av stadens utveckling.