VD ITOLV AB

Publicerat:

Är du en sann samhällsbyggare och redo för nästa utmaning, då har du nu chansen att få vara med och forma Eksjö stads framtid. Vi kan erbjuda ett mycket spännande arbete i en stad med mycket stolta traditioner och i stark medvind.

ITOLV AB i Eksjö är ett bolag som ägs av PEAB, Eksjö kommun och Leif Sundsvik och bildades då regementet I 12 lades ner. Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i Eksjö genom tillhandahållande av bostäder, främja näringslivets allmänna utveckling genom tillhandahållande av lokaler för hantverk, småindustri, handel och därmed sammanhängande service, samt tillhandahålla lokaler för offentlig service.
Nu mer än 20 år efter bolagets bildande så kan vi konstatera att detta mål är uppfyllt och nya utmaningar står vid dörren i och med att ITOLV AB nu skall utveckla ytterligare ett område i Eksjö.

Arbetsuppgifter:

Som VD för ITOLV AB är det ditt uppdrag att driva bolaget vidare i enlighet med ägarnas vision om Eksjö stads utveckling.
Uppdraget kan sammanfattas i två punkter:

  • Att exploatera och utveckla nya områden i Eksjö stad.
  • Förvaltning av existerande fastighetsbestånd inom Itolvområdet i Eksjö.

Du är bolagets enda anställda och vi förväntar oss att du utifrån ett helhetsperspektiv samordnar och utvecklar bolagets affärsintressen på ett målmedvetet och ansvarsfullt sätt.

Förväntningar:

Vi söker dig som har erfarenhet av bostadsutveckling och är van att hantera komplexa projekt med flera aktörer. Vi söker en person med starkt eget driv utan att tappa fokus på helheten, en prestigelös entreprenör som brinner för möjligheten att få vara med och forma ett nytt stadsnära område i Eksjö stad.
Du är vårt ansikte utåt gentemot kunder, myndigheter och andra intressenter vilket gör att du måste vara duktig på att skapa och behålla goda relationer.

För att lyckas som VD hos oss tror vi att du:

  • har en adekvat utbildning eller motsvarande kompetens
  • har erfarenheter av fastighetsförvaltning och projektutvecklig gärna som projektledare av större bostadsprojekt
  • har starkt eget driv
  • har kreativitet och förmåga att omsätta idéer och visioner i praktiken
  • har god kännedom om Eksjö och gärna ett utvecklat lokalt nätverk

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Har du frågor och vill bli kontaktad, maila Annelie Hägg, ordförande Itolv AB.
annelie.hagg@eksjo.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 7 januari 2018 till info@itolv.se